Laptopy i komputery - porównaj na Ceneo

Zarządzanie energią i normy bezpieczeństwa

  25 lipiec 2010
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Monitory, podobnie jak niemal wszystkie związane z komputerami urządzenia, wyposaża się już od lat w funkcje umożliwiające minimalizowanie poboru mocy. Praktycznie każdy sprzedawany obecnie monitor spełnia wymagania Energy Star, wprowadzone przez amerykańską Agencją Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency, EPA).

Oznacza to, że w trybie bezczynność redukuje pobór energii do 30 watów lub mniej. Połączenie funkcji, w które wyposażony jest monitor, BIOS komputera i nowe wersje systemu Windows, umożliwia monitorom i innym urządzeniom utrzymanie zużycia energii elektrycznej na obniżonym poziomie.

Zarządzenie zasilaniem

Jedną z pierwszych norm ukierunkowanych na zmniejszenie poboru energii elektrycznej przez monitory była specyfikacja Display Power-Management Signalling (DPMS, sygnały zarządzania zasilaniem dla monitorów). Określiła ona zestaw sygnałów przesyłanych przez komputer w celu przekazania monitorowi informacji o stanie bezczynności komputera. O tym, kiedy takie sygnały będą wysyłane, decyduje konfiguracja komputera i karty graficznej.

W systemach Windows 9x/Me/2000/XP funkcja przesyłania sygnałów DPMS pozostaje standardowo wyłączona. W celu włączenia jej w systemie Windows 9x/Me otwieramy w Panelu sterowania arkusz właściwości ekranu, wywołujemy kartę Wygaszacz ekranu (ang. Screen Saver) i włączamy opcje zgodności z normą Energy Star i wyłączania monitora. Można samodzielnie określić okres czasu, po którym monitor zostanie wygaszony lub całkowicie wyłączony. W systemie Windows 2000/XP korzystamy z arkusza opcji zasilania, służącego do określania zasad zarządzania poborem energii dla różnych urządzeń. Wyświetlenie arkusza opcji poprzez kartę wygaszacza ekranu również jest możliwe.

Firmy Intel i Microsoft wspólnie opracowały specyfikację Advanced Power Management (APM, zaawansowane zarządzanie zasilaniem), która określa implementowany w BlOS-ie komputera interfejs komunikacji pomiędzy zdolnymi do regulowania poboru mocy urządzeniami a systemem operacyjnym. Mówiąc krótko, oznacza to możliwość ustawienia w systemie operacyjnym, takim jak Windows 9x, opcji przełączania monitora w tryb "uśpienia" po pewnym czasie bezczynności komputera. Dostępna może być również opcja całkowitego wyłączenia komputera. Aby mechanizm ten funkcjonował, niezbędne jest zapewnienie zgodności z normą APM przez trzy składniki: monitor, BIOS komputera i system operacyjny.

W systemach Windows 98/Me/2000/XP firma Microsoft wprowadziła bardziej ogólną technikę zarządzania zasilaniem - Advanced Configuration and Power Interface (ACPI, zaawansowany interfejs konfiguracji i zasilania). Pozwala ona na obsługę monitorów, wyświetlaczy LCD, dysków twardych i innych urządzeń APM, umożliwiając również zautomatyzowanie czynności włączania i wyłączania urządzeń peryferyjnych: stacji CD-ROM, kart sieciowych, dysków twardych, drukarek itp. W podobny sposób sterować można również urządzeniami niekomputerowymi, takimi jak magnetowid, telewizor, telefon czy zestaw stereo.

Mechanizmy APM szybko stały się standardowym elementem praktycznie wszystkich BIOS-ów PC. Gdy jednak wprowadzony został system Windows 98 z obsługą ACPI, większość komputerów wymagała uaktualnień BIOS-u, niezbędnych, aby wykorzystać możliwości nowej specyfikacji.

Obsługa ACPI w systemie Windows 98/Me/2000/XP zostaje zainstalowana wyłącznie wtedy, gdy w czasie instalacji Windows BIOS komputera zapewnia obsługę tego standardu. Aktualizacja wprowadzona później pozostanie zignorowana. Na szczęście wszystkie wersje Windows zapewniają obsługę APM. Dokładniejsze informacje o ACPI można znaleźć w zbiorze FAQ poświęconym temu interfejsowi, udostępnianym na witrynie WWW firmy Microsoft.

W poniższej tabeli zestawione zostały ustawienia związane z zarządzaniem zasilaniem według standardu DPMS. Większość współczesnych komputerów umożliwia użytkownikowi samodzielne określenie wartości opóźnienia dla trybu Standby (który wprowadza jedynie minimalną oszczędność) i wyłączenia monitora (które pozwala zaoszczędzić najwięcej energii, ale wymaga dłuższego oczekiwania na ponowne włączenie).

Stan monitora Odchylanie poziome Odchylanie pionowe Ekran Oszczędność Czas powrotu do stanu aktywności
Włączony Tak Tak Aktywny Brak Nie dotyczy
Standby (gotowy) Nie Tak Wygaszony Minimalna Krótki
Suspend (praca wstrzymana) Tak Nie Wygaszony Znacząca Dłuższy
Wyłączony Nie Nie Wygaszony Największa Zależy od modelu

Praktycznie wszystkie monitory z funkcjami zarządzania zasilaniem spełniają wymogi programu Energy Star - amerykańskiej agencji ochrony środowiska EPA. Wymaga on ograniczenia zużycia energii w trybie gotowości do 15 watów lub mniej. Dostępne są również monitory spełniające wyższe wymagania szwajcarskiej normy Energy 2000 (E2000). Nakazuje ona ograniczenie poboru mocy w trybie Standby do 5 watów.

 Emisja elektromagnetyczna

Innym działaniem związanym z minimalizowaniem szkodliwego wpływu monitorów na środowisko jest ograniczanie występowania pól elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu urządzenia, potencjalnie szkodliwych dla użytkownika. Badania medyczne potwierdzają możliwość wywoływania przez emisję elektromagnetyczną poronień, wad wrodzonych i raka. Ryzyko nie jest zapewne duże, ale kumuluje się, gdy siedzimy przed ekranem trzecią część dnia (lub więcej).

Na pracę organów wewnętrznych wpływać może emisja w zakresie częstotliwości określanych jako bardzo małe i skrajnie małe (ang. very low FREĄUENCY - VLF i extremely low frequency - ELF). Emisja może mieć postać elektryczną lub magnetyczną. Niektóre z przeprowadzonych badań wykazały, że emisja magnetyczna w paśmie skrajnie małych częstotliwości jest bardziej szkodliwa niż emisja w paśmie bardzo małych częstotliwości, co ma być wynikiem interakcji z aktywnością elektryczną komórek ciała. Monitory nie są tu jedynymi podejrzanymi. Wysoki poziom emisji elektromagnetycznej charakteryzuje też koce elektryczne i przewody sieci energetycznej.

Emisja bardzo niskich i skrajnie niskich częstotliwości to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego. Są to tzw. częstotliwości radiowe, pozostające jednak poniżej zakresu używanego przez nadajniki radiowe.

W poniższej tabeli przedstawione jest zestawienie norm regulujących poziom emisji elektromagnetycznej i inne aspekty pracy monitora. Mimo że wszystkie pochodzą ze Szwecji, zostały uznane na całym świecie.

Nazwa normy Organizacja normalizacyjna Data Zakres wymagań Uwagi
MPR I SWEDAC 1987 Emisja elektromagnetyczna Zastąpiona przez MPR II
MPR II SWEDAC 1990 Emisja elektromagnetyczna Dodane wartości maksymalne dla emisji ELF i VLF; od niedawna praktycznie stosowany standard minimalny.
TCO TCO 1992 Silniejsze ograniczenie emisji niż MPR II, zarządzanie zasilaniem Specyfikacje TCO 95 i TCO 99 obejmują normą inne klasy urządzeń.

Praktycznie wszystkie monitory sprzedawane obecnie zapewniają obsługę norm TCO.

Jeżeli nie korzystamy z monitora o ograniczonej emisji, możemy podjąć pewne minimalne kroki zabezpieczające. Najważniejszym jest pozostawanie w odległości rzędu 70 cm od powierzchni ekranu. Kolejny metr dalej emisja w zakresie częstotliwości skrajnie niskich spada do poziomu typowego dla tradycyjnego biura. Dodatkowo, natężenie emisji po stronie ekranu jest stosunkowo najmniejsze. Należy pamiętać o unikaniu przebywania w odległości mniejszej niż 1 m od tylnej ścianki monitora i 1,5 m od kserokopiarki, która również jest znaczącym źródłem emisji pola o skrajnie niskich częstotliwościach.

Promieniowanie elektromagnetyczne nie jest jedynym zagrożeniem dla zdrowia. Warto zwrócić uwagę na odblaski. Wiele paneli odblaskowych, przeznaczonych do mocowania przed ekranem, odcina również emisję elektromagnetyczną.

Ponieważ wyświetlacze plazmowe i ciekłokrystaliczne nie wymagają magnesów ani dział elektronowych, nie generują one emisji w zakresie ELF w ogóle.

latino-ino

Strona internetowa: komputery-pc.info

Skomentuj

Popularne Artykuły

Pomagaj z nami

Reklama

Laptopy i komputery - sprawdź na Ceneo

Nowości

Szukaj

Kupuj najtaniej

Społeczność

Laptopy i komputery na Ceneo